Tân gia là gì? Bạn có hiểu hết được ý nghĩa của ngày này?

Tân gia hay còn gọi là bữa tiệc khánh thành nhà mới. Đây là ngày vô cùng quan trọng với gia chủ – Nó đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng, không chỉ về mặt tiền bạc mà còn là tâm huyết, tinh thần của chủ nhà, mới có thể xây dựng một ngôi nhà mới. Continue reading →